první pomoc - zážitkem
First Responder - Plzeň

Neděláme školení, děláme zážitek...

Kurz je vhodný pro mateřské, základní a střední školy, učitele, zaměstnance firem, dětské organizace, vzdělávací střediska..., osobám poskytujícím předlékařskou péči na pracovišti i mimo něj, všem občanům ČR - dle ustanovení § 207 trestního zákona, které zní:
"Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok."

Efektivní způsob nácviku, při kterém lze v bezpečném prostředí formou zážitku získat zkušenosti i dostatečnou sebedůvěru nutnou k poskytnutí první pomoci ve skutečném životě. Naučíme Vás rozpoznat nebezpečí šokového stavu, účinnou první pomoc při nejrůznějších typech poranění, jako jsou zlomeniny, popáleniny, poleptání apod. Vysvětlíme Vám příčiny a příznaky běžných onemocnění jako jsou např. infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, epilepsie, diabetes mellitus a poradíme, jak můžete nejlépe postiženému pomoci.
Všechny úkony si sami prakticky vyzkoušíte. 


I dobře míněná první pomoc, která je špatně provedena, může postiženému ublížit...